NEW

CV Installaties

Comfort en optimale prestaties!

De keuze van verwarming in uw woon-, leef- of werkruimten is afhankelijk van een aantal factoren. Verbé Installatiegroep bekijkt samen met u welke mogelijkheden te realiseren zijn in uw situatie. Wij ontwerpen, installeren, vervangen, repareren en onderhouden CV-installaties en/of zonneboilersystemen. Onze moderne installaties bieden u zowel comfort als optimale prestaties op het gebied van duurzaamheid en efficiency, waardoor u profiteert van lagere stookkosten en betere energieprestaties.

lees meer..

Airconditioning / Koeltechniek

Milieuvriendelijke klimaatbeheersing!

Bent u op zoek naar de perfecte klimaatbeheersing van uw woon-, werk- of leefruimte. Of naar een milieuvriendelijk systeem waarbij verwarming en koeling in één installatie geïntegreerd wordt. Met topproducten als LG airconditioningsystemen en Dimplex warmtepompen en onze grote knowhow op het gebied van koeltechniek matchen wij uw wens met het juiste systeem.

lees meer..

Electrotechniek

Installatie en onderhoud!

Professioneel ontwerp, installatie en onderhoud van uw kracht- en lichtinstallaties en telecom- en datanetwerken kunt u aan ons toevertrouwen. Wij leveren energievoorziening op de plaatsen waar u die nodig heeft, waarbij wij zorgen voor veiligheid, afwerkingskwaliteit en energiebesparing en anticiperen op mogelijke toekomstige aanpassingen.

lees meer..

Sanitaire Installaties

Ontwerp en implementatie!

U kunt ons inschakelen voor alle werkzaamheden op het gebied van badkamers, gas- en waterleidingen, riolering en hemelwaterafvoersystemen. Sanitaire installaties worden complexer en maken deel uit van een groter geheel. In Verbé Installatiegroep ontdekt u een veelzijdige dienstverlener, die het grote geheel beheerst.

lees meer..


Riooltechniek

Rioolreiniging, -inspectie en -renovatie 

Is uw riolering verstopt? Verbé Installatiegroep verhelpt de verstopping snel en vakkundig! Ons bedrijf is gespecialiseerd in het werken met riolering.
Wij richten ons voornamelijk op het verhelpen van verstoppingen van riolering, afvoer of toilet. Hiervoor beschikken wij over precies het juiste gereedschap om de verstopping snel op te lossen; uw riolering werkt snel weer zoals het hoort. 
Dag en nacht staan wij voor u klaar om direct spoedhulp te bieden bij een verstopping, maar ook voor alle andere werkzaamheden aan uw riolering kunt u een beroep op ons doen. Zo kunnen wij riolering voor u aansluiten en inspecteren. En dit is slechts een kleine greep uit onze dienstverlening! Heeft u een verstopping van uw riolering? Of wilt u meer weten over onze werkzaamheden? We zijn u graag van dienst.

U kunt bij ons terecht, met alle mogelijke Riool- en Afvoer problemen, de volgende diensten bieden wij u graag aan:

• Ontstoppen
• Reinigen
• Camera Inspectie 
• Leiding Detectie 
• Lek / Stank detectie 
• Nieuw Aanleg
• Reparatie 
• Renovatie
• Deelrenovatie 
• Mini Grondverzet 
• 24 uurs Service

Camerainspectie

Zowel binnen als buiten de gebouwen zijn onze inspecteurs in staat om het riool inwendig, door middel van een camera inspectie, met een rioolcamera te inspecteren en te controleren op lekkage. Tijdens een dergelijke rioolinspectie of lekdetectie met een inspectie camera volgen de monteurs van Verbé de weg van de rioolinspectiecamera door het rioolstelsel op een scherm. 
Op basis van de camerabeelden kunnen zij een inschatting maken van de ernst van de situatie. De beelden worden voorzien van een uitgebreide rapportage, indien gewenst kunnen wij u de beelden digitaal doen toekomen. Aan de hand van de rapportage wordt een advies gegeven om de werking van het riool weer te optimaliseren. In veel gevallen kan bijvoorbeeld de lekkage van de riolering verholpen worden door reparatie zonder meteen de hele rioolbuis te vervangen.
Rioolcamera voor verschillende diameters Wij kunnen met behulp van onze endoscopische instrumenten leidingen inspecteren met een diameter vanaf 10 millimeter. Opschalen naar diameters van circa 250 millimeter is mogelijk met de duwcamera systemen. Hierbij wordt met behulp van een duwkabel de camera voor inspectie het riool ingebracht.

Opsporen stankoverlast d.m.v. rookdetectie

Heeft u last van rioolstank in uw huis of in uw bedrijf? Dat is een vervelend probleem waar u snel vanaf wilt. Door middel van een rook-inspectie kan uw riool gecontroleerd worden op mogelijke lekkages in de leiding.
Een rookgenerator wordt door middel van een slang aangesloten op de hoofdleiding. Wij blazen rook die niet schadelijk is voor mens en milieu door de leiding, hierdoor worden de scheuren, gaten en andere problemen zichtbaar. Door de rook op te sporen kunnen wij gemakkelijk zien waar het probleem vandaan komt en tevens een passend advies bieden.

Zuigwerkzaamheden (kolken, putten, septic tanks, kruipruimte etc.)

REINIGING STRAATKOLKEN
De kolken op uw bedrijfsterrein voeren het regenwater af naar het riool. Om een goede afwatering te garanderen, is het belangrijk dat de kolken periodiek leeggemaakt en gereinigd worden. Slib, vuil, blad en andere verontreinigingen zorgen anders voor overstromingen. Laat uw straatkolken regelmatig reinigingen door Verbé Installatiegroep. 

REINIGING VETPUTTEN
Hebt u een commerciële keuken? Dan kent u het risico van verstopping door vetophoping in afvoerleidingen en vetputten. Zo’n verstopping doet zich altijd voor als u het druk hebt en geeft dan veel overlast. Natuurlijk ontstoppen we in zo’n geval de Reinigen straatkolken, vetputten, septic tanks en afscheiders afvoer en/of vetput razendsnel voor u, maar beter is het om verstopping voor te zijn. Sluit een onderhoudscontract af met Verbé Installatiegroep. Wij zorgen er dan voor dat de vetput en de afvoer regelmatig schoongemaakt worden.

REINIGING SEPTIC TANKS
Bel Verbé Installatiegroep, dan zuigen we het riool, de kruipruimte of de septic tank direct leeg. Ook het reinigen en stankvrij maken verzorgen we voor u. En natuurlijk kunnen wij ook periodiek uw septic tank leeghalen.